Ontstress fase 2:

Cortisol geproduceerd in je  bijnier (in de bijnierschors) wordt een anti-stresshormoon genoemd en is na endorfine de tweede antistressor die na het ontstaan van stress wordt ingezet. Cortisol komt vrij bij zowel fysieke als psychologische stress. De belangrijkste rol van cortisol is ervoor te zorgen dat er op langere termijn het hoofd geboden kan worden aan een voor jou ‘bedreigende’ situatie; een situatie van angst en/of stress.

Cortisol zorgt er o.a. voor dat eiwitten in spieren worden afgebroken. Hierdoor komen aminozuren vrij die via  de gluconeogenese in je lever tot glucose wordt omgezet. Glucose wordt gebruikt als energie om het lichaam vanuit de stress-status opnieuw in evenwicht te brengen. Veel stress lijdt tot acute hypercortisolemie:  hoog cortisolgehalte. Bij chronische stress kan dit lijden tot chronische hypercortisolemie.

Chronische hypercortisolemie heeft vermindering van de gevoeligheid (down-regulatie) van de Kappa Opioïde Receptoren (KOR) tot gevolg. De KOR receptoren fungeren als een cortisolremmer in de bijnieren. Door een afname van de KOR neemt deze remming af. De bijnier kan op den duur uitgeput raken.

Onder andere minder frequent eten van/ minder TE hoge volumes nemen van exorfinen (schimmels/paddenstoelen, gluten, caseïne, spinazie, soja: welke een morfine achtige uitwerking hebben) zou de MOR en KOR receptoren kunnen ontlasten zodat de down-regulatie van de MOR en KOR voor een deel kan worden gecorrigeerd. Maar dat is zeker niet de enige te ondernemen actie. Een grote rol speelt toegeven dat je zelf een rol speelt in je stress-herstel. Dit geeft je de mogelijkheid om op een bij jou passende wijze je stress te reguleren in plaats van te ondergaan. In de spiegel kijken is soms niet fijn, maar de stress aangaan met een realistisch plan geeft je meer pro-activiteit en controle op weg naar herstel. In onze samenleving is het meer dan ‘gewoon’ om op je Yang-energie te zegevieren. Hierdoor onstaat er vaak een disbalans tussen je Yin & Yang energie. Wanneer je ook je Yin-energie niet zelf bijstelt dan zul je minder vlot herstellen. Je Yin-balans herstel je mede op basis van je constitutie en mogelijk aanvullende natuurlijke suppletie. Daarnaast zijn er onderzoeken bekend waaruit blijkt dat de ‘mindset’ een grote rol speelt. Hoe beter iemand zijn stress ‘omarmt’ en beschouwt als een situatie waar je weer uitkomt geeft het volgende effect: hoe beter je bloedvaten de druk verlagen, waardoor minder kans op hart- en vaatproblemen. Ook het mede  door een fysieke aanraking/ fysiek contact (een goede knuffel dus) geeft verhoging van oxytocine draagt en hier positief aan bij aan stress-reductie.