Skip to main content

Mocht je komen voor 1 of meerdere van mijn 5 specialisaties  1. Maag, darm en lever & 2. Allergie en Intoleranties  & 3. Energie disbalans  & 4. Immuunsysteem & 5. Hormonen dan volg je in mijn praktijk Orthomoleculaire therapie en/ Of Darmtherapie. Dit valt  NIET onder reguliere Dieetadvisering vanuit de basis-/ aanvullende verzekering. Ook NIET wanneer u een verwijzing van uw huisarts of specialist heeft.  De aanvullende zorgverzekering kan mogelijk een vergoeding bieden voor orthomoleculaire therapie en/of darmtherapie. Zie hiertoe de polis van de aanvullende zorgverzekering:  alternatieve geneeswijze en/of orthomoleculaire geneeskunde. Voor de check in de aanvullende verzekering: Registratie voor integrale geneeskunde bij de beroepsverenigingen MBOG & CAT.

 

Na aanmelding  (Vanaf mijn wachtlijst!) plan ik bij voorkeur telefonisch een intake, want in een drukke/volle agenda is lastiger plannen en het voordeel is dat ik een paar korte vragen kan stellen (intake volgt altijd face-to- face) om de opstart beter vorm te geven.

 

Voorbereiding Orthomoleculaire &/ of Darmtherapie:

Je ontvangt na de geplande intake één en vaak meerdere vragenlijsten per e-mail om deze ingevuld op een afgesproken dag aan mij te zenden of deze mee te nemen naar de intake. Toesturen voorafgaand aan de intake heeft sterk mijn voorkeur, omdat ik dan je gegevens voorbereid en we tijdens de intake heel concreet en het gesprek direct diepgang te geven.

Wanneer we jouw intake hebben geplan, is het wenselijk om kort voor de intake een eet-/ klachtenverslag (afhankelijk van jouw klachten en vragen)  gedurende 7 tot 10 dagen en per dag aan te vullen met jouw klacht/klachten, energie- en stressniveau als ook ontlastingspatroon. Niet opstellen in zeer uitzonderlijke/ andere weken dan je normaal hebt; denk aan vakantie etc.  En niet opstellen bij eetproblematiek.  Graag in het eetverslag melden: klachten en tijdstip van aanvang van jouw klachten en evt. ook het tijdstip van afname van jouw klachten. Je kan hiernaast de dag een cijfer geven van 1 tot en met 10 waarbij een 1 een zeer slechte dag is qua klachten en wanneer je een 6 score je relatief mild klachten ervaart etc… Graag ook aanvullen jouw stress- en energieniveau indien voor jou relevant. Dit zijn subjectieve gegevens, maar kan van toegevoegde waarde zijn tijdens de intake. Slaaptijd- en ontwaaktijden graag toevoegen als ook beweging/sport.

Ook meebrengen naar de intake, waarin ik veel mondelinge input van jou verwacht,  relevante aanvullende informatie/ onderzoeken/ laboratoriumgegevens van jouw huisarts/ specialist/ (para-)medische disciplines/therapeuten. Bij langdurige behandeltrajecten graag meenemen medisch dan wel therapeutische verslagen dossier. Deze vormen naast de intake mede mogelijk een leidraad om aanvullende onderzoeken in te zetten en informatie op te vragen bij uw behandelaar om zo een effectieve richting te bepalen en dus te komen tot een persoonlijk behandelplan. Ik houd ervan om een goede samenwerking te creëren en weet mijn weg regulier en complementair goed te benutten.

Tijdens het eerste consult neem je mee:

 • Rijbewijs, paspoort of ID;
 • Eventuele verwijsbrief van uw arts;
 • Medicatie- en voedingssuppletie overzicht met naam, merk en dosering; Fysiek meenemen kan ook;
 • Voedingssupplementen; graag allen fysiek meenemen;
 • Eetverslag dan wel aangevuld met een klachtenverslag, medische geschiedenis;
 • Eventueel ingevulde geprinte vragenlijsten indien niet vooraf op tijd aangeleverd.

Consultduur ter indicatie welke per individuele vraagstelling kan afwijken.

Het tarief orthomoleculair therapeut en darmtherapeut wordt per consult en per persoonlijke uitwerking gerekend:

 • Voorbereiding n.a.v. toegezonden vragenlijsten, klachtenverslag, medische geschiedenis en eetverslag (evt. aangevuld met informatie over ontlasting, stress en energieniveau): 15-20-30 minuten (afhankelijk van klachtenniveau)
 • Intake: 60-75 en maximaal 90 minuten face- to- face;
 • Persoonlijke uitwerking van jouw behandelplan na intake en na ingezette aanvullende onderzoeken: 60-75 minuten;
 • Vervolgconsulten: 45 of 60 minuten face-to-face;
 • Telefonisch consult: 15 of 30 minuten;
 • Digitaal consult via Zoom: 30-45-60-75-90  min.
 • E-consult: Telefonisch consult: 15 of 30 minuten

Na de intake en/ of vervolgonderzoeken kun je een inschatting ontvangen van het aantal consulten en tijdspad dat nodig is voor jouw behandeling. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.