Skip to main content

Privacyverklaring Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen

Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of in het eerste consult/ intake. Denk onder andere aan:

  • Naam;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • BSN;
  • Telefoonnummers;
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer);
  • E-mailadressen;
  • Ter zake doende medische gegevens.

Waarom
Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u uw persoonlijk behandel- en eetplan te kunnen ontwikkelen en om dit plan in het tweede consult vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens
Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen bewaart uw persoonsgegevens volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 15 jaar na beëindiging van uw dieetbehandeling.

Delen met anderen
Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden zoals overdracht diëtist in het ziekenhuis en de rapportage aan uw arts en/of praktijkondersteuner. Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie (Sillo en Zorgmail) om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisaties heeft Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annemiek@dietistinbreda.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Voedings-en Dieetadviespraktijk A.M.C. van Prooijen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, u gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via annemiek@dietistinbreda.nl

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via annemiek@dietistinbreda.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ raadplegen.