Skip to main content

Wil je een afspraak plannen voor 1 of meerdere van mijn 5 specialisaties  1. Maag, darm en lever & 2. Allergie en Intoleranties  & 3. Energie disbalans  & 4. Immuunsysteem & 5. Hormonen dan volg je in mijn praktijk Orthomoleculaire therapie en/ Of Darmtherapie. Dit valt  NIET onder reguliere Dieetadvisering vanuit de basis-/ aanvullende verzekering. Ook NIET wanneer u een verwijzing van uw huisarts of specialist heeft.

De aanvullende zorgverzekering kan mogelijk een vergoeding bieden voor orthomoleculaire therapie en/of darmtherapie. Zie hiertoe de polis van de aanvullende zorgverzekering:  alternatieve geneeswijze en/of orthomoleculaire geneeskunde. Voor de check in de aanvullende verzekering: Registratie voor integrale geneeskunde bij de beroepsverenigingen MBOG & CAT.

 

Mocht je geen gebruik maken van 1 van mijn bovengenoemde specialisaties en wil je graag een afspraak plannen voor Reguliere Dieetadvisering zie dan het Tarief Reguliere Dieetadvisering:

 

Contracten met alle zorgverzekeraars. Bekijk je zorgpolis, bel je zorgverzekeraar of check: www.zorgwijzer.nl

Sommige verzekeraars stellen als voorwaarde tot vergoeding, dat je een verwijsbrief hebt van je arts (huisarts, specialist, tandarts), waaronder bijvoorbeeld CZ. Kijk dit na in de polisvoorwaarden of informeer bij je zorgverzekeraar. De basisverzekering biedt standaard 3 uur en gaat af van het eigen risico. De aanvullend verzekering graag controleren op te vergoeden uren aan dieetadvisering. De uren vanuit jouw aanvullende verzekering gaan niet van jouw eigen risico af. De basisverzekering wordt altijd eerst aangesproken en hierna jouw aanvullende verzekering. Het factuur wordt tot de te vergoeden uren direct door de praktijk bij jouw zorgverzekeraar ingediend.

 

Aangesloten bij twee Ketenzorgpartners:

  1.  Het Huisartsenteam/ HHT: Huisartsenteam
  2.  Huisartsenzorggroep/ HZG: www.hzgbreda.nl

Wanneer u chronisch wordt gemonitord in uw huisartsenpraktijk in verband met Astma/ COPD, Diabetes Mellitus 2, CardioVasculairRisico Management/ CVRM (hypertensie en/of verhoogd cholesterol of in verband met eerder doorgemaakte hart- en/ of vaatziekten) kan het zijn dat u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit deze Diagnose Behandel Combinatie/ DBC. Dit valt niet onder uw eigen risico. Door jouw huisarts wordt bepaalt of je aan de vastgestelde criteria voldoet. Vraag het na bij jouw arts of praktijkondersteuner.

 

Uren zorgverzekeraar 100% verbruikt vanuit jouw basis- en aanvullende verzekering:

Wanneer de uren van uw zorgverzekeraar in het treffende kalenderjaar 100% zijn ingezet/verbruikt, geldt het volgende uurtarief: in 2023 € 110,00 voor consulten, telefonische consulten, e-consulten, dieetverklaringen en werkzaamheden zoals de voorbereidingen en uitwerkingen van een behandel- en/of voedingsplan. Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend van € 25,-. Deze behandelingen betaal je wanneer je het factuur per e-mail ontvangt.

Wanneer de uren van jouw zorgverzekeraar in het treffende kalenderjaar 100% voor dieetadvisering zijn verbruikt, kun je dat aangeven. We bespreken hoeveel consulten je in het resterende deel van het jaar ter overbrugging naar het nieuwe kalenderjaar wenst in te zetten. Mijn ervaring is dat drie tot vijf extra consulten voldoende zijn. Hiervoor spreken we een vast bedrag af voor het aantal consulten dat je wenst. Hierdoor weet je precies hoeveel de consulten jou gaan kosten en betaal je dat bedrag volledig voorafgaand aan de consulten die je extra afneemt.

Afgemeld binnen 48 uur voorafgaande aan uw afspraak wordt aan jou mijn consulttarief 100% doorgerekend (en niet aan jouw zorgverzekeraar).