Voor al mijn specialisaties geldt een vast uurtarief.

Uurtarief: € 95,00 voor alle consulten, voorbereidingstijd intake/ consult, uitwerkingstijd persoonlijke plannen, advies per e-mail en advies per telefoon.

Consultduur ter indicatie welke per individuele vraagstelling kan afwijken.

Ter indicatie tarief orthomoleculair therapeut en darmtherapeut wordt per consult en per persoonlijke uitwerking gerekend:

  • Voorbereiding van de intake op basis de door jou toezonden informatie (intakeformulier en aanvullende vragenlijsten/ eetverslag etc..) 15-30 minuten;
  • Intake: 75 tot 90 minuten face- to- face;
  • Persoonlijke uitwerking van jouw behandelplan na onderzoek en intake: 75-90 minuten;
  • Vervolgconsulten: 30 en vaker 45 of 60 minuten face-to-face;
  • Telefonisch consult: 15 of 30 minuten;
  • E-consult: 15 of 30 minuten

Na de intake kan ik je een inschatting geven van het aantal consulten en de tijd- en tijdpad dat nodig is voor jouw behandeling. Hieraan worden geen rechten ontleent.

Je betaalt jouw factuur direct in mijn praktijk voorkeur per pin na het consult en ontvangt een factuur per e-mail; ook na uitwerkingvan behandelplannen en adviezen naar aanleiding van consulten. Check jouw aanvullende verzekering op orthomoleculaire geneeskunde. De praktijk is geregistreerd MBOG CAT- level 3 en per derde kwartaal gezien mijn opleiding in 2020 CAT level 5.

Binnen 48 uur afgemeld voorafgaande aan uw afspraak: consulttarief 100% doorgerekend aan u (en niet uw zorgverzekeraar).