Skip to main content

Mocht je komen voor 1 of meerdere van mijn 5 specialisaties  1. Maag, darm en lever & 2. Allergie en Intoleranties  & 3. Energie disbalans  & 4. Immuunsysteem & 5. Hormonen dan volg je in mijn praktijk Orthomoleculaire therapie en/ Of Darmtherapie. Dit valt  NIET onder reguliere Dieetadvisering vanuit de basis-/ aanvullende verzekering. Ook NIET wanneer je een verwijzing van jouw huisarts of specialist krijgt. Jouw aanvullende zorgverzekering kan mogelijk een vergoeding bieden voor orthomoleculaire therapie en/of darmtherapie. Zie hiertoe de polis van de aanvullende zorgverzekering:  alternatieve geneeswijze en/of orthomoleculaire geneeskunde en/of integrale geneeskunde. Voor de check in de aanvullende verzekering: Registratie voor integrale geneeskunde valt voor mijn praktijk onder de beroepsverenigingen MBOG & CAT.

Voor al mijn specialisaties geldt een vast uurtarief: € 125,00 vanaf 2023 voor alle voorbereidingstijd voor de intake en vervolgconsulten, uitwerkingstijd van persoonlijke therapieplannen, persoonlijke voedingsprogramma’s en suppletieprogramma’s en aanvullingen hierop, advies per e-mail, digitale consulten en telefonische consulten  Let op: m.u.v. de intake: Intake uurtarief  is per 2023 € 140,00

Consultduur ter indicatie welke per individuele vraagstelling kan afwijken.

Tarief orthomoleculair therapeut en darmtherapeut wordt per consult en per persoonlijke uitwerking gerekend:

  • Voorbereiding van de intake op basis de door jou toe gezonden informatie (intakeformulier en aanvullende vragenlijsten/ eetverslag etc..) 15-20-30 minuten;
  • Intake: 60-75 tot 90 minuten face-to-face;
  • Persoonlijke uitwerking van jouw behandelplan, aanvullingen hierop, evt. na onderzoek en na intake: 60-75-90 minuten;
  • Vervolgconsulten: 30 en vaker 45 of 60 minuten face-to-face;
  • Telefonisch consult: 15 of 30 minuten;
  • E-consult/ digitaal consult Zoom: 15 -30-45-60-75-90 minuten

Na de intake kan ik je een inschatting geven van het aantal consulten en de tijd- en tijdpad dat nodig is voor jouw behandeling. Hieraan worden geen rechten ontleent.

Je betaalt jouw factuur direct in mijn praktijk voorkeur per pin na het consult en ontvangt een factuur per e-mail; ook na uitwerking van behandelplannen en adviezen naar aanleiding van consulten. Check jouw aanvullende verzekering op orthomoleculaire geneeskunde. De praktijk is geregistreerd bij MBOG & ook CAT- level 3 en per derde kwartaal gezien mijn opleiding in 2020 CAT level 5.

Binnen 48 uur afgemeld voorafgaande aan uw afspraak: consult tarief 100% doorgerekend aan u (en niet uw zorgverzekeraar).